Oftalmologija

oftalmologija-03

Oči su deo vidnog sistema pomoću kojih primamo 90% svih informacija iz okoline i zato smo naročito osetljivi na promene u vezi sa vidom.

Neka u Vašu redovnu brigu o zdravlju uđu i povremeni pregledi ovog značajnog sistema.

Preventivni oftalmološki pregled bitan je pre svega kod dece, određenih zanimanja, kao i kod ljudi sa povišenim vrednostima šećera, povišenim krvnim pritiskom, nekim sistemskim bolestima kao što su reumatske bolesti i druge.

U Domu zdravlja West Medic možete obaviti pregled stručnjaka i potrebne dijagnostičke metode u cilju prevencije ali i lečenja oboljenja vidnog sistema.

Naše usluge:

  • Pregled lekara specijaliste oftalmologije
  • Određivanje dioptrije
  • Pregled prednjeg segmenta oka
  • Pregled očnog dna
  • Merenje očnog pritiska
  • Mikrobiološke analize brisa oka
  • Pregledi i praćenja pacijenata sa sistemskim komplikacijama na očima
  • Pregled vozača za A, B, C iI D kategorije