Home 9 Specijalistički pregledi 9 Reumatologija

Reumatologija

Većina ovih oboljenja je autoimuna i smatra se da uzrok leži u kombinaciji genetskih i faktora spoljašnje sredine.

Nekim reumatskim bolestima su sklonije žene kao što je slučaj kod lupusa, reumatoidnog artritisa, skleroderme i fibromijalgije, dok su muškarci skloniji gihtu. Ni mladi nisu pošteđeni.

Ove bolesti nose sa sobom svakodnevne probleme za pacijente kao što su upala, otok, bol u zglobovima i mišićima, ograničena pokretljivost i ukočenost koji u velikoj meri narušavaju kvalitet života.

Stoga je od velikog značaja rano dijagnostikovanje i lečenje.

Naš tim stručnjaka Vam stoji na raspolaganju za obavljanje detaljnog pregleda, pri čemu koristi neinvazivne dijagnostičke metode u cilju postavljanja prave dijagnoze i započinjanja adekvatnog lečenje.

Naše usluge:

• Pregled lekara specijaliste interne medicine – reumatologa
• Ultrazvuk zglobova i mekih tkiva
• Laboratorijske i imunoserološke analize (određivanje antinuklearnih antitela, reumatoidnih faktora i ostalih antitela na reumatske bolesti)

Foto galerija

Call Now Button