Home 9 Rehabilitacija

Rehabilitacija

Kiropraktika - manuelna mobilizacija

WEST MEDIC internacionalni tim vrhunskih doktora kiropraktike pruža stručno, kvalitetno i raznovrsno lečenje kiropraktikom. Kiropraktika je mehanoprocedura i predstavlja ručno korigovanje…

Fizikalna terapija

West Medic je obezbedio najkvalitetniju opremu i stručni tim za rehabilitaciju. Fizikalna medicina je medicinska disciplina koja proučava biološko delovanje različitih oblika fizičke energije na organizam…

Laseroterapija

Zbog svojih izuzetnih terapijskih svojstava laser je poslednjih godina uz magneto terapiju postao najpopilarniji fizički agens. Skraćenica laser potiče od naziva na engleskom jeziku Light Aplification by…

HIL laseroterapija

Zahvaljujući napretku, novim tehnologijama i novim principima, danas je u upotrebi BTL laser nove generacije, snage do 12W. Ova generacija BTL lasera visokog intenziteta dozvoljava prodiranje…

Magnetoterapija

Jedan od najstarijih oblika fizikalne terapije je primena magnetnih polja. Jedan od prvih oblika primene magneta u praksi bio je kompas sredinom 12 og veka, a prva naučna ispitivanja magnetizma potiču…

Ultrazvučna terapija

Terapija ultrazvukom sastoji se u primeni ultrazvučne energije u svrhu lečenja. Najprikladnijom se pokazala frekvenca od 800 do 1000kHz. Svrha terapijskog ultrazvuka je proizvodnja…

Elektroterapija

Elektroterapija podrazumeva primenu različitih struja u terapijske svrhe. U elektroterapiji se koristimo strujama različitih frekvencija i zato ih delimo na: konstantnu jednosmernu ili galvansku…

T-CARE terapija

Pored BTL lasera u svetlu novih tehnologija u svetu danasnje medicine, koriste se aparati sa preciznim i ciljanim efektima u indikacionim podrucjima. Jedan od ovih je i T-care terapija koja prenosi…

SHOCKWAVE terapija

Pored promena na tetivama, promene na strukturama oko zgloba (periartikularnim), mogu se odigrati na zglobnim kapsulama (capsulitis), burzama (bursitis), fascijama (fasciitis).

Kineziterapija

WEST MEDIC tim vrsnih fizioterapeuta pruža najkvalitetnije individualno dozirane programe vežbi za oporavak. Kineziterapija kao medicinska disciplina koristi pokret u cilju lečenja…

Spinalna dekompresija i trakcija

West Medic vam prvi donosi RenuvaDisc Pro sistem za najprecizniju spinalnu dekompresiju koji se dokazao u ne – hiruškom lečenju diskus hernije…

Akupunktura

Akupunktura je jedan od vidova tradicionalne kineske medicine. Koristi se za lečenje mnogih oboljenja, aplikacijom iglica na tačno odredjene tačke na telu, koje se nazivaju akupunkturne tačke…
Call Now Button