Home 9 Ackermann metod kiropraktike

Ackermann metod kiropraktike

Ackermann metod je sistem kiropraktičarske procene i tretmana usmeren pre svega na detekciju i korigovanje funkcionalnih poremećaja karlice i kičme.

Metod je osmislio Wilhelm P. Ackermann DC – lični terapeut Švedske kraljevske porodice, a nastavio da unapređuje i širi njegov sin Paul W. Ackermann MD Phd.

Dr Ackermann je zbog sopstvenih problema u leđima tragao za najboljim načinima da ih otkloni i otkrio je šemu po kojoj telo reaguje na poziciju karlice.

Naime, kada dođe do poremećaja u poziciji sakroilijačnih zglobova karlice (uvrnuća karlice), to odmah utiče na uvrtanje i krivljenje svih pršljenova duž kičme. Istovremeno nastaje i poremećaj tonusa mišića (jedni mišići postaju preterano aktivni dok drugi smanjuju svoju aktivnost) čime se stvara podloga za brojne funkcionalne poremećaje.

Šta sve Ackermann metod podrazumeva?

Ackermann metod podrazumeva pregled i manuelnu procenu a zatim i tretman svih funkcionalnih poremećaja karlice i kičme jer se na taj način postižu najtrajniji i najefikasniji rezultati, obzirom da su karlica i kičma nerazdvojiva celina u funkcionalnom smislu. Ukoliko je potrebno vrši se takođe procena i tretman ostalih (perifernih) zglobova.

Funkcionalni poremećaj zgloba u užem smislu predstavlja smanjenu pokretljivost i izvestan stepen loše pozicije zgloba, usled čega je povećano opterećenje i tenzija na zglobne strukture što posledično izaziva upalnu reakciju čiji su dominantni simptomi bol i ukočenost.

Većina bolova u leđima je benigno po svojoj prirodi i klasifikuje se kao nespecifični odnosno funkcionalni poremećaj.

Ukoliko se na stadijumu funkcionalnog poremećaja ne obrati pažnja na inicijalni bol i ukočenost, onda vremenom obično dolazi do degenerisanja, oštećenja i popuštanja prenapregnutihi preopterećenih zglobnih strukturate razvijanja patoloških promena na zglobnim hrskavicama (artroza zglobova), diskusima (protruzija, prolaps odnosno hernijacija) uz brojne druge poremećaje strukture i funkcije koštano-zglobnog sistema. Tada se ona početna bolnost i ukočenost na koju nismo obratili pažnju pretvara u jak bol sa još većom ukočenošću, često uz propratne neurološke ispade.

Simptomi zavise od mesta gde je došlo do patološke promene a najčešći su: glavobolja, bol u vratu, bol (trnjenje pečenje, žarenje) duž ruke, bol u leđima, bol (trnjenje, pečenje, žarenje) duž noge. Značajno je otežano obavljanje aktivnosti dnevnog života, a takođe i radnih i sportskih aktivnosti.

Za korekciju funkcionalnog poremećaja je potrebno 3 do 6 tretmana a već nakon prvog pacijenti osećaju značajno smanjenje ili gubitak bola i bolju pokretljivost. Ukoliko se radi o hroničnim poremećajima i patološkim promenama kao uzroku, Ackermann metodom se takođe postižu odlični rezultati ali je potrebno obično više vremena i tretmana da bi se postigao stabilniji rezultat odnosno zdrav balans i funkcija koštano-zglobnog sistema.

U Beogradu su otvoreni Ackermann centri u Domu zdravlja West Medic na Senjaku i Ordinaciji Centar na Terazijama, a u planu je otvaranje centara po svim većim gradovima u Srbiji i regionu.

Call Now Button