Home 9 Rehabilitacija 9 Spinalna dekompresija i trakcija

Spinalna dekompresija i trakcija

West Medic vam prvi donosi RenuvaDisc Pro sistem kojim se postiže najpreciznija spinalna dekompresija i koji se odlično dokazao u nehiruškom lečenju diskus hernije.

Šta je spinalna dekompresija?

Kao terapijska metoda predstavlja istezanje određenih delova kičmenog stuba korišćenjem mehaničke sile, pa uz kiropraktiku spada u mehano procedure.

Trakcija ili istezanje, se nekada uglavnom koristilo u lečenju preloma i iščašenja ili deformiteta u području kičme. Nju koriste i spec. ortopedi u svom radu, recimo kod traumatskog iščašenja zgloba kuka, kao kontinuirano istezanje, koriste je zatim kod preloma recimo butne kosti sa dislokacijom, kada se istezanjem polomljenih fragmenata kostiju – istezanjem odnosno trakcijom, ti fragmenti vraćaju u fiziološki položaj.

Međutim, kada pričamo o istezanju, trakciji kičme, ili spinalnoj dekompresiji, moramo znati da je bilo pokušaja još iz vremena Hipokrata, da se korišćenjem različitih formi istezanja pacijent oslobodi bola u kičmi.

Hipokratova klupa za istezanje kičme

Hipokratova klupa za istezanje kičme

Od tog vremena pa do pre 25 godina u literaturi nalazimo različite vidove spinalne trakcije, međutim ta literatura je uglavnom nekompletna, kako u opisu tehnike, u smislu njenog trajanja, sile ili snage koja se pri tom istezanju koristila i upravo ova razmimoilaženja dovela su do zabune i smanjila interes za korišćenje spinalne trakcije kao vida terapije.

Tek poslednjih 25 godina poraslo je interesovanje za korišćenje trakcije, tražena su i nađena nova rešenja, konstruisani su novi, moderni aparati, tako da se “istezanje kičme” uz ostale fizikalne  procedure danas koristi kao efektivni način lečenja.

Tipovi spinalne trakcije

Postoji više tipova spinalne trakcije, ona može biti kontinuirana ili intermitentna, dok prema položaju tela može biti horizontalna, vertikalna, a može se izvoditi i u vodi.

Trakcija može biti kontinuirana i obično se aplikuje više časova, može se raditi i ručno, doduše ređe u praksi ali u literaturi se pominje i autotrakcija koju pacijent izvodi na trakcijskoj klupi. Kao vid trakcije, postoji zatim i gravitaciona trakcija pri kojoj se uz korišćenje specijalnih traka pacijent dovodi u obrnutu poziciju, visi na glavi, visi izložen dejstvu gravitacije koja i predstavlja silu istezanja.

Trakcija se može izvoditi i u vodi, i to obično u toploj vodi, gde pored efekta istezanja imamo i koristan efekat toplote koja relaksira muskulaturu.

Svaka od navedenih trakcija ima svoje nedostatke tako da se danas u praksi najčešće koristi, zbog svojih prednosti intermitentna trakcija, odnosno istezanja, izvlačenje na svakih nekoliko sekundi. Ovaj vid trakcije aplikuje se na “rastavljajućem stolu “ u položaju na leđima, pacijent se fiksira pojasevima “na čičak”, a istezanje se vrši ritmično u kratkim vremenskim intervalima od 10 do 60 sekundi, trajanja od 10 do 30 minuta. Ovaj vid trakcije je veoma pogodan, jer smenjivanjem istezanja i popuštanja u regularnim vremenskim intervalima, sprečava ishemiju, smanjenu prokrvljenost, istegnutih mekih tkiva i lakše se podnosi.

Pri istezanju vratnog dela kičme, pri intermitetentnoj trakciji, koriste se halteri za glavu koji se postavljaju ispod brade napred, i pozadi, potiljačno. Istezanje vratnog dela kičme može se izvoditi i bez kontakta sa bradom i temporomandibularnim zglobom. Naime može se koristiti podloga, držač glave u obliku slova V na koji se postavlja vrat pacijenta. Takođe, postoji mala traka koja se stavlja na pacijentovo čelo, da bi se glava držala u stabilnoj poziciji.

Spinalna dekompresija – RenuvaDisc Pro

Najnoviji tip istezanja kičme je putem izuzetno preciznih i sofisticiranih aparata RenuvaDisc Pro za spinalnu dekompresiju, koji su izuzetno skupi, pa ih do sada nije bilo na našim prostorima.

Spinalnu dekompresiju treba uvek izvoditi tako da se dobije maksimalan efekat uz preciznu i optimalnu silu opterećenja.

Efekti spinalne dekompresije

Dokazano je da istezanjem povećava intervertebralni prostor za 1,5 do 2,5 mm, a samim tim dolazi do deblokade intervertebralnih zglobova i do istezanja ligamenata. Takođe dolazi do istezanja mišića, fibroelastičnih tkiva, poboljšava se vaskularizacija, odnosno ishranjenost ugroženih tkiva.

Indikacije – Discus hernia, degenerativna oboljenja kičme, kompresvne fracture u hroničnom stadijumu, osteo poroza, deformiteti, itd.

Kontraindikacije – pacijenti sa lokalnim i sistemskim bolestima, TU, RA, sa vaskularnim promenama

Dr Vladan Jovičević o spinalnoj dekompresiji

. . .

Po kom principu deluje spinalna dekompresija?

Spinalna dekompresija je širi termin nastao u poslednjih par godina. To je nova procedura, koja je nasledila ataraksiju – metodu koja se radila kod istezanja kičmenog stuba, degenerativnih promena i diskus hernije.

Šta postižemo tom metodom?

Postiže se stepen rasterećenja koji može direktno da koren nerva oslobodi pritiska i omogući masi koja je izašla iz diskusa da se polako povuče nazad.

Karakteristike aparata za spinalnu dekompresiju

Novi aparat u West Medic-u, najmoderniji u regionu, sposoban je da direktno cilja samu lokalizaciju i trodimenzionalno može precizno da aplikuje intenzitet sile i način istezanja. Aparat za spinalnu dekompresiju  je potpuno kompjuterizovan, sa dosta protokola i postoji mogućnost stvaranja protokola u skladu sa svakim pacijentom ponaosob.

Kad možemo očekivati rezultate?

Procedure se sprovode na dnevnoj bazi a rezultati se uglavnom očekuju posle dve do tri procedure. Najbolji efekti se dobijaju kad se ova metoda kombinuje sa kiropraktikom, jer spinalna dekompresija pokriva tu osu rasterećenja u svim pravcima, dok kiropraktika vraća pokretljivost svim zglobićima.

Po svetskim standardima je ova kombinacija ona koja se najviše koristi, a kod diskus hernije čak 95%.

Call Now Button