Home 9 Specijalistički pregledi 9 Medicina rada

Medicina rada

Vrste pregleda

Kod nas možete obaviti preglede vezane za:

• Radna mesta bez povećanog rizika (administrativni i ostali slični poslovi)
• Radna mesta sa povećanim rizikom zbog buke
• Radna mesta koja uključuju težak fizički rad
• Radna mesta sa radom na visini
• Radna mesta sa uticajem nejonizujućeg zračenja
• Radno mesto sa uticajem prašine
• Radno mesto sa uticajem olova
• Radno mesto izloženo uticaju nitroznih gasova (metan, etan, CO2)
• Radno mesto sa uticajem ugljen monoksida
• Radno mesto izloženo uticaju alifatičnih ugljovodonika
• Radno mesto sa uticajem halogenih derivate ugljovodonika
• Radno mesto izloženo uticaju nitro i amino derivate benzena
• Radno mesto izloženo uticaju vinil hlorida
• Radno mesto izloženo uticaju pesticidima
• Radna mesta čuvara sa oružjem i vatrogasaca
• Radna mesta viljuškariste, vozača profesionalaca i slično

Medicina rada – ostala ponuda

• preventivni pregledi po pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom (periodični oftalmološki pregledi za rad na računaru duže od 4 sata dnevno)
• obuka zaposlenih iz prve pomoći
• učestvovanje u izradi akta o proceni rizika
• izrada elaborata potrebnih za sprovođenje prethodnih i periodičnih pregleda
• pregled kandidata i izdavanje uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za vozače
• izdavanje lekarskih uverenja za dobijanje viza i radnih dozvola

Call Now Button