Home 9 Specijalistički pregledi 9 Medicina rada

Medicina rada

Medicina rada predstavlja osnovu za očuvanje i unapređenje zdravlja na radu, odnosno sprečavanju nastanka profesionalnih oboljenja i povreda. Naš tim stručnjaka bavi se redovnim sistematskim pregledima radnika kao i prethodnim i periodičnim pregledima onih koji su na radnim mestima sa povećanim rizikom radi procene radne sposobnosti za obavljanje tih poslova.

Vrste pregleda

Kod nas možete obaviti preglede vezane za:

• Radna mesta bez povećanog rizika (administrativni i ostali slični poslovi)
• Radna mesta sa povećanim rizikom zbog buke
• Radna mesta koja uključuju težak fizički rad
• Radna mesta sa radom na visini
• Radna mesta sa uticajem nejonizujućeg zračenja
• Radno mesto sa uticajem prašine
• Radno mesto sa uticajem olova
• Radno mesto izloženo uticaju nitroznih gasova (metan, etan, CO2)
• Radno mesto sa uticajem ugljen monoksida
• Radno mesto izloženo uticaju alifatičnih ugljovodonika
• Radno mesto sa uticajem halogenih derivate ugljovodonika
• Radno mesto izloženo uticaju nitro i amino derivate benzena
• Radno mesto izloženo uticaju vinil hlorida
• Radno mesto izloženo uticaju pesticidima
• Radna mesta čuvara sa oružjem i vatrogasaca
• Radna mesta viljuškariste, vozača profesionalaca i slično

Medicina rada – ostala ponuda

• preventivni pregledi po pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom (periodični oftalmološki pregledi za rad na računaru duže od 4 sata dnevno)
• obuka zaposlenih iz prve pomoći
• učestvovanje u izradi akta o proceni rizika
• izrada elaborata potrebnih za sprovođenje prethodnih i periodičnih pregleda
• pregled kandidata i izdavanje uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za vozače
• izdavanje lekarskih uverenja za dobijanje viza i radnih dozvola

Najnovije sa Bloga

Tech Neck – Šta je i kako nam pravi probleme

Tech Neck – Šta je i kako nam pravi probleme

Ako posedujete pametni telefon, a vrlo je verovatno da upravo ovaj tekst čitate na istom, skoro je sigurno da ste imali/imate iskustva sa tech neck-om, a da to niste ni znali (ili ne znate). Svakodnevna upotreba telefona, čitanje sadržaja, kucanje poruka, višečasovno...

Diskus hernija – vežbe

Diskus hernija – vežbe

U narodu poznatija kao „vežbe“, kineziterapija koristi pokret kao osnovno sredstvo lečenja. Vežbe su posebno bitne kod stanja kao što su diskus hernija i bolovi u leđima. Pod vežbama se podrazumevaju lagana istezanja napete muskulature, koje mogu da posluže i kao...

Manjak informacija – nepotreban bol u leđima

Manjak informacija – nepotreban bol u leđima

Gospođu Magdalenu (60+), koja je doživela povredu u kupatilu, pitali smo zašto nije potražila adekvatnu pomoć i rešila se bola i ukočenosti koja je prati već više meseci. Dobili smo poduži email koji u celosti prenosimo. Takođe, tu je i komentar dr Vladana Jovićevića...