Home 9 Rehabilitacija 9 Laseroterapija (Terapija laserom)

Laseroterapija (Terapija laserom)

Zbog svojih izuzetnih svojstava, laser je poslednjih godina uz magnetoterapiju postao najpopularniji fizički agens. Tako je i terapija laserom postala i popularna i efikasna metoda u fizikalnoj terapiji. Reč “laser“ predstavlja skraćenicu  „light aplification by stimulated emision of radiation“ što znači: pojačanje svetlosti stimulisanom emisijom zračenja.

Laser je u medicini nezamenljiv u većini njenih grana kao sto su: hirurgija, fizikalna medicina, traumatologija, dermatologija, kozmetika…

Laseri visoke snage svoju primenu su našli u hirurgiji, dok se laseri niske snage koriste u fizikalnoj medicini, što je za nas i najinteresantnije.

Snaga lasera, izlazna snaga laserskog zraka, talasna dužina, energija zračenja, fokus laserskog zračenja, ukupna energija laserskog zračenja kao i režim rada (kontinuirani ili impulsni) su parametri koji određuju efekte primene lasera i moraju biti precizni pre nego sto se laser primeni u praktičnom radu.

Terapija laserom: Dejstvo lasera u fizikalnoj terapiji

 • Regeneracija tkiva
 • Stimulacija mikrocirkulacije
 • Povećanje bioenergetskog metabolizma
 • Efekat protiv bola
 • Efekat protiv upale
 • Efekat protiv otoka

Lasersko zračenje se može primeniti

 • tačkasto na bolna mesta, skenirajućom tehnikom
 • refleksno, delovanjem na refleksne zone, Valeove tačke kao i akupunkturne tačke (laseropunktura)

Doza laserskog zračenja određuje se na osnovu izbora emisione sonde, trajanja procedure i serije.

Terapija laserom se može primeniti kod sledećih indikacija

 • degenerativni zglobni i vanzglobni reumatizam
 • stanja posle povrede,
 • usporeno zarastanje rana
 • ožiljci, keloidi
 • kožna oboljenja, ginekološka, urološka
 • sva oboljenja i stanja za koja se preporučuje akupunktura

Terapija laserom (Laseroterapija) ukratko

 • koriste se laseri male snage koji nemaju izraženo termičko dejstvo
 • na lasersku stimulaciju reaguju mnogo više oštećene ćelije nego zdrave što doprinosi bržem zarastanju rana i lečenju povreda
 • terapija laserom se najčešće koristi kod tretmana različitih bolnih stanja: traumatoloških, stanja posle povrede, reumatoloških stanja kao i kod određenog broja neuroloških oboljenja
 • terapija laserom je bezbolna i traje kratko

Terapija laserom – Kontraindikacije

Laseroterapja je kontraindikovana kod veoma malog broja stanja – najčešće kada postoji malignitet. Takođe, ne savetuje se primena u lečenju štitne žlezde, oka kao i primena za vreme trudnoće.

Call Now Button