Kardiologija

U najčesće bolesti srca i krvnih sudova spadaju: angina pectoris, akutni infarkt miokarda, arterijska hipertenzija i hipotenzija (visok i nizak krvni pritisak), srčane mane, srčana insuficijencija, perikarditis i infektivni endokarditis, poremećaji srčanog ritma, oboljenja aorte i perifernih arterija.

Neki od najčešćih simptoma kod kardiovaskularnih oboljenja su: palpitacije (lupanje ili preskakanje srca ), bol iza grudne kosti, dispneja (osećaj nedostatka vazduha, teško disanje), klaudikacije (bol ili slabost u potkolenicama pri hodu), kašalj, otoci potkolenica, prolazni gubitak svesti i drugi.

Ako ste bilo kada imali neki od navedenih simptoma, preporuka je da se što pre obratite kardiologu.

Ne dozvolite da Vam loše životne navike udružene sa genetskim faktorima naruše zdravlje srca i krvnih sudova. Mislite o tome na vreme.

Naše usluge:

  • pregled lekara specijaliste interne medicine – kardiologa
  • elektrokardiografija (EKG)
  • ultrazvuk srca
  • color doppler krvnih sudovaergometrija
  • 24-časovni Holter monitoring srca
  • 24-časovni Holter monitoring krvnog pritiska
  • određivanje srčanih markera u krvi
Call Now Button