Home 9 Rehabilitacija 9 HIL laseroterapija (Laser terapija)

HIL laseroterapija (Laser terapija)

Zahvaljujući napretku, novim tehnologijama i novim principima, danas je u upotrebi BTL laser  nove generacije, snage do 12W. Ova generacija BTL lasera visokog intenziteta dozvoljava prodiranje lasera u duboka tkiva. Ima 50 puta snažnije dejstvo na bol čime laser terapija postaje izuzetno delotvorna. Terapija laserom se preporučuje kod niza stanja koja se sreću u fizikalnoj terapiji.

HIL laseroterapija (Laser terapija) – indikacije za primenu

U indikacionom području povreda mišića, ligamenata, tetiva, hrskavica, kao i degenerativnih promena na zglobovima, nova generacija lasera pruža odlične kliničke rezultate i maksimalnu bezbednost.

Indikaciono područje primene lasera visokog intenziteta su i stanja posle povreda tipa distorzije, burzitisa, plantarnog fascitisa, zatim bol u vratnom ili lumbalnom delu kičme, spazmi mišića, epikondiliti, tendopatije…

Akutne povrede i hronična oštećenja lokomotrnog aparata  (hrskavice, mišića, tetiva ili kosti) sve su češće u životu modernog čoveka. U praksi su posebno važna hronična oštećenja lokomotornog sistema u sportu i rekreaciji kao i kod nekih zanimanja kao posledica ponovljenih mikrotrauma, tj prenaprezanja određenog tkiva odnosno dela lokomotornog sistema. Pomoć lekara obično se traži kasno, odnosno tada kada bol postane ozbiljna smetnja u daljem bavljenju sportom, rekreacijom ili kod obavljanja radnih aktivnosti.

HIL laseroterapija (Laser terapija) i Sport

Sport i rekreacija su fenomeni današnjeg civilizovanog drustva. Pored sporta kao zanimanja, rekreacija je danas stil života mnogih ljudi. Zato danas u praksi imamo sve veći broj pacijenata sa oštećenjima lokomotornog aparata.

Osnova nastanka svih sindroma prenaprezanja lokomotornog aparata je ponovljanje povreda koje nadvladavaju sposobnost oporavka  tkiva, bilo da je reč o tetivi, mišiću, sluznoj kesi, hrskavici ili kosti.

U sindromu prenaprezanja oštećenje trpi mioentezijski aparat odnosno područje mišićno tetivne funkcionalne jedinice, tj područje prelaza mišića u tetivu i hvatišta same tetive za kost (mioenezijski aparat). Karakteristika ovog aparata je njegova osetljivost na povrede što može imati za posledicu metaplaziju tkiva (na primer kalcifikacija), bilo da je reč o ponovljenim mikrotraumama ili o jednoj jedinoj povredi. Kada se zbog prenaprezanja u miontezijskom aparatu smanji vaskularizacija i nervni završetci bivaju nadraženi, nastaje aseptična zapaljenska reakcija sa kasnijom metaplazijom tkiva od hrskavičnog preko osteoidnog do koštanog. Proces je hroničan i može da traje mesecima.

Foto galerija

Call Now Button