Home 9 Rehabilitacija 9 Fizikalna terapija

Fizikalna terapija

Kada je fizikalna terapija u pitanju, West Medic je obezbedio najkvalitetniju opremu i stručni tim za rehabilitaciju.

U našim savremeno opremljenim ordinacijama, pod stručnim nadzorom lekara, dobićete maksimalnu posvećenost i pomoć za rešenje problema koji imate bilo da je u pitanju trauma od povrede, bol u leđima ili vratu ili možda sportska povreda. Najsavremenija oprema kojom je West Medic opremljen, garantuje visok kvalitet usluge kao i brz tok rehabilitacije.

Još jedna prednost rehabilitacije u našoj ustanovi je konstantno praćenje vašeg stanja: Naime, proces rehabilitacije se ne završava poslednjim tretmanom, već su vam i posle toga na raspolaganju savetodavne usluge stručnog tima – u cilju održavanja i poboljšanja postignutih rezultata terapije.

Fizikalna medicina i fizikalna terapija

Fizikalna medicina je medicinska disciplina koja proučava biološko delovanje različitih oblika fizičke energije na organizam čoveka, kao i mogućnost njene primene u profilaksi, dijagnostici i terapiji. Fizikalna medicina je najstarija, a istovremeno i najmodernija grana medicine.

Fizički agensi prema izvoru i obliku mogu biti prirodni (voda, vazduh, sunce, toplota) i veštački oblici energije koji se dobijaju uz pomoć različitih aparata.

Poznato je da fizički agensi deluju stimulativno i ihibitorno preko kože, sluzokože na mehanoreceptore, termoreceptore, mioreceptore…

Odgovor organizma na delovanje fizičkih agenasa zasniva se na apsorpciji primenjene energije preko kože i na lokalni ili opšti odgovor organizma.

Fizikalni agensi deluju na više načina, a najznačajniji su:

  • poboljšanje krvotoka,
  • opuštanje mišićnog tonusa,
  • smanjivanje zapaljenske reakcije
  • smanjenje bola,
  • regulacija metaboličkih procesa,
  • stimulacija oksido reduktivnih procesa,
  • stimulacija procesa reparacije u tkivima.

Reakcije organizma mogu biti lokalne – ako fizički agensi deluju samo na jedan deo tela, ili refleksne – opšte – ako deluje na celo telo.

Da bi imali željene terapijske efekte fizičke agense doziramo kao lek – aplikuju se na određenoj površini, određenom jačinom i trajanjem. Kao i lek i fizički agensi imaju svoje indikaciono područje kao i kontraindikacije koje za određeni agens mogu biti opšte i lokalne. Naime, željeni biološki efekat primenjene terapije postiže se optimalnim intenzitetom delujućeg agensa kao i dovoljno dugim trajanjem njegove primene.

Foto galerija

Call Now Button