Home 9 Rehabilitacija 9 Elektroterapija

Elektroterapija

Elektroterapija podrazumeva primenu različitih struja u terapijske svrhe.

U elektroterapiji se koristimo strujama različitih frekvencija i zato ih delimo na:

• konstantnu jednosmernu ili galvansku struju
• dijadinamske ili modulirane struje fr 50-100hz koje spadaju u niskofrekventne struje
• ultrapodražajne struje s frekvencom od 140hz koje takođe spadaju u niskofrekventne
• interferentne ili endogene struje sa frekvencom od oko 4000hz koje spadaju u srednjefrekventne struje
• visokofrekbventne struje sa frekvencom o,5 do 4000 i vise MHz koje se u organizmu pretvaraju u toplotu
• elektrostimulacija (klasična elektrostimulacija, TENS, FES) koju čini struja različitih impulse, za izazivanje mišićne kontrakcije i uklanjanje bola
• na elektromagnetnu, gde elektromagnetni talasi daju biološki efekat

Ovo je podela koja se temelji na fiziološkoj, a ne na fizikalnoj osnovi uzevši u obzir delovanje električne energije na organizam.

GALVANSKA struja – naziva se još medicinskom galvanizacijom, jednosmernom konstantnom strujom, konstantnom galvanizacijom…

Fiziolosko dejstvo galvanske struje je dejstvo na vazomotore, krvni se sudovi šire, nastaje vazodilatacija pri kojoj se raspadni produkti eliminišu, a ubrzana cirkulacija donosi sveže hranljive sastojke i kiseonik pa se tako normalizuje pH vrednost tkiva. Temperatura kože se povisi za 1-2 stepena. Hiperemija je na katodi jača i duže traje. Hiperemija nastaje neposredno na mestu galvanizacije i refleksno na udaljenim mestima preko vazomotornih centara u kičmenoj moždini i u mozgu.

Galvanska struja deluje analgetski zbog porasta ili normalizacije pH vrednosti. Galvanska struja deluje direktno na simpatičke nerve koji su odgovorni za odvođenje bola. Dejstvo galvanske struje zasnovan je takođe i na povećanoj nadražljivosti i provodljivosti u motornom živcu i mišiću. Zato galvanizacija služi u kompleksnom lečenju mlitavih paraliza pa je treba primeniti pre elektrostimulacije jer se tako ubrzava proces reinervacije.

Elektroterapija – Indikacije:

• pareze i paralize perifernih nerava
• reumatske bolesti, osim zapaljenskog u aktivnoj i akutnoj fazi
• bolesti krvnih sudova i poremecaji cirkulacije
• posttraumatski edemi

Elektroterapija – Kontraindikacije:

• malignitet, akutne upale, krvarenje i sklonost ka krvarenju, dekompenzacija srca, trudnoća, prisustvo metala, promene na koži

Elektroforeza – iontoforeza je unošenje lekova u jonskom stanju u organizam kroz neoštećenu kožu ili sluzokožu galvanskom strujom. Lek dolazi u kožu i podkožno tkivo do 1mm,  gde se u obliku depoa zadržava od nekoliko sati do nekoliko dana. Jontoforezom se mogu davati lokalni anestetici, nesteroidni antiinflamatorni lekovi, hidrokortizon, magnezijum, kalcijum, a u nekim slučajevima antibiotik.

ULTRAPODRAŽAJNE STRUJE – Leduc je 1902. g. uočio da pravougli impulse frekvence 100 do 200Hz i trajanja 1ms imaju analgetski efekat. Glavno dejstvo ovih struja je analgesia. Bol se prenosi od nociceptora do talamusa i kore velikog mozga gde se bol oseća. Nastanak i prenos bolnih impulsa mogu se na svakom mestu tog puta prekinuti, čime se prekida i osećaj bola. Analgetski učinak ultrapodražajnih struja na nervne niti za bol nije direktan već posredan.

DIADINAMSKE STRUJE – nazivaju se i modulirane ili Bernardove struje i galvanosinusne struje. Oblici modulacija diadinamskih struja – DF stvara vibracije i bockanje, MF izaziva jače vibracije, CP i LP.

Fiziološko dejstvo ovih struja je nadražaj nervnih vlakana A-delta i C tipa koji nosi bol, vazodilatacija, deluju na propustljivost ćeliskih membrane.

Terapijski efekti ovih struja su – smanjenje bola, otoka i upale, povećanje mišićne kontrakcije, povećanje lokalne cirkulacije, u bržem zarastanju rana.

INTERFERENTNE STRUJE – Interferentne struje su struje srednje frekvence koje nastaju iz dve sinusoidne naizmenične struje koje međusobno preklapaju u raznim kombinacijama. Rezultat njihove interferencije je struja niske frekvence 1 do 100Hz koja odgovara razlici frekvenca tih dveju struja. Interferencija se događa u dubini tkiva pa se ove struje nazivaju endogenim strujama.

IFS deluju simpatikolitički, vazodilatatorno, menjanju ćelijske procese promenom propustljivosti ćelijske membrane. Terapijsko delovanje je smanjenje bola, smanjenje otoka i upale, povećanje mišićne kontrakcije, povećanje opšte i lokalne cirkulacije, stimulacija zarastanja koštanog i mekog tkiva.

Smanjenje bola nastaje delovanjem blokade aktivnosti nociceptora i uklanjanjem iz oštećenog područja supstanci koje draže nervne završetke. Smanjenje otoka i upale nastaje povećanim uklanjanjem produkata metabolizma povećanjem lokalne cirkulacije.

Indikacije:

– poremećaj periferne cirkulacije
– povrede kostiju i zglobova
– sportske povrede, povrede mišića i tetiva
– degenerativne bolesti zglobova
– bolna stanja kičme
– stres inkontinencija

Kontraindikacije:

– akutni i subakutni tromboflebitis, Parkinsonov sy, zarazne bolesti, spastične pareze, opasnost hemoragije, malignitet, trudnoća, pejs mejker, hipoestezija.

Elektroterapija je time siguran i bezbedan terapeutski model koji daje odlične rezultate. Fizikalna terapija upotrebom elektroterapije rešava mnoga stanja (bol, otoke, zapaljenja, sporo zarastanje mekih tkiva…) na brz i efikasan način.

Call Now Button