Pulmologija

pulmologija-01

Tegobe sa disanjem uvek su neprijatne i ometaju u svakodnevnim aktivnostima umanjujući kvalitet života.

Infekcije, autoimuni poremećaji, alergije, genetska predodredjenost,  pušenje, izloženost štetnim materijama na poslu i sve veća zagadjenost vazduha mogu biti uzroci niza pulmoloških problema.

Simptome koje ne bi trebalo zanemariti su kašalj koji traje duže od dve nedelje, bol u grudima, iskašljavanje krvi, nedostatak vazduha, čujno disanje sa sviranjem u grudima i drugi.

U našem Domu zdravlja možete obaviti sve neophodne preglede i dijagnostičke procedure kojima ćete unaprediti svoje zdravlje.

Naše usluge:

• pregled lekara specijaliste interne medicine-pneumoftiziologa
• spirometrija
• bronhodilatacijski test-spirometrija
• citološki pregled ispljuvka
• bakteriološki pregled ispljuvka
• histopatološka analiza biopsije bronha
• alergološke probe na inhalacione i nutritivne alergene