Osteodenzitometrija

osteodenzitometrija

Jedini način za postavljanje dijagnoze (otkrivanje) osteoporoze, a pre pojave osteoporoticnih preloma, je merenje gustine kostiju – osteodenzitometrija!

Osteodenzitometrija – DXA je metoda merenja koštane mineralne gustine X zracima.

To je bezbolan, brz i precizan način za rano otkrivanje promena koštane mase, a sve u svrhu prevencije preloma, unapređenja zdravlja kostiju kao i praćenja efekta lečenja.

Osteodenzitometriju je potrebno obavljati kod:

• osoba sa spontanim frakturama;
• žena od 65 godina i starijih  koje imaju  bar jedan faktor rizika za frakturu;
•  osoba koje imaju sledeća patološka stanja: menopauza nastala pre 45 godina, reumatoidni artritis i druge inflamatorne bolesti lokomotornog sistema, dugotrajna upotreba glukokortikoida, nedostatak vitamina D, transplantacija organa, hronična bubrežna insuficijencija, Kušingov sindrom, bolesti gastrointestinalnog trakta (ulcerozni kolitis, Kronova bolest, stanje posle gastrektomije), hronično oboljenje jetre, upotreba lekova (karbazepam, tiroksin, dugotrajna primena heparina);
• sumnje na osteoporozu na osnovu radiografskog pregleda kičmenog stuba;
• smanjenja telesne visine za 4-5 cm;
• izražene kifoze dorzalne kičme.

U domu zdravlja West Medic možete da uradite merenje gustine kostiju – DXA metodom na najsavremenijem aparatu – osteodenzitometru poslednje generacije (ovih uređaja).