Marko Trivković

Marko Trivković – Ackermann Master kiropraktor

Datum rođenja: 22.12.1979.godine

OBRAZOVANJE

 • Master kiropraktor na Ackermann College (2016)
 • Medicinski fakultet, Beograd (2010 – 2014.)
  Studijski program: specijalističke strukovne studije
  Diploma: specijalista strukovni fizioterapeut (prosek 8,60)
  Tema završnog rada: Tehnika manipulacije kičme u fizioterapiji
 • Visoka medicinska škola strukovnih studija “Milutin Milanković”, Beograd (2007 – 2008.)
  Studijski program: osnovne strukovne studije
  Diploma: strukovni fizioterapeut
 • Viša medicinska škola, Beograd (2000 – 2006.)
  Smer: viši fizioterapeut
  Diploma: viši fizioterapeut
 • Gimnazija, Vrnjačka Banja
  Smer: prirodno-matematički

RADNO ISKUSTVO

Dom zdravlja “West Medic” (2016.)
Dom zdravlja “Zvezdara” (2009 – 2016.)

STRANI JEZICI

engleski– srednji nivo (čitanje, pisanje, konverzacija)
Diploma Inlingua Galindo, Beograd

ZNANJE RADA NA KOMPJUTERU

MS office, Internet

LIČNE OSOBINE

Ambiciozan, uporan, kreativan, dinamičan, odgovoran, komunikativan

marko2