Marina Nikolić

Mr sci. med. Marina Nikolić

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Rođena 15.02.1969. Udata, dvoje dece

Obrazovanje:
Licenca doktora specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije u Norveškoj (2006)
Magistar medicinskih nauka, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Magistarska teza: “Rana rehabilitacija kod pacijenata sa trohanternim prelomom femura”, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija (1998)

Specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije; specijalistički ispit položila sa najvišom ocenom (1997)
Državni ispit (1993)
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija, diplomski rad na temu: ”Rehabilitacija pacijenata sa paraplegijom – trening mokraćne bešike.”    (1992)
Srednja medicinska škola, smer- fizioterapeutski tehničar, Beograd,Srbija (1987)

 

Radno iskustvo:
Sibley memorial hospital Johns Hopkins medicine, Washington DC,USA, rehab. assistant , 2012-2015
Majorstutunet rehabilitation center, Oslo, Norway Specialist  in  Physical Medicine and Rehabilitation, head of department, 2009 -2011
Moelv Rehabilitation center, Moelv,Norway  Specialist  in  Physical Medicine and Rehabilitation, head of department ,  2008-2009
Fron Rehabilitation center,Lillehamer,Norway ,  Specialist  in  Physical Medicine and Rehabilitation, head of department ,  2006-2008
Institut za rehabilitaciju Selters ,Beograd, Srbija, 2003-2006
Consultant MD in” Petrolcomet”, Tripoli, Libya 1999-2003

Specijalna bolnica  za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd, Srbija,  1994-1999

Kursevi:
Postgraduate Medical Education, Universityin Oslo : Work-related musculoskeletal disorders 2007
Postgraduate Medical Education ,University in Oslo:  Work orientate rehabilitation 2008
University in Oslo : Etic dilemma in geriatric 2010

marina1

Projekti:
Parkinsonova bolest- značaj kontinuiranog grupnog treninga 2008
“Nazad na posao”, projekat sa socijalnim službom Norveške, za pacijente sa dugotrajnim bolovanjem zbog mišićnoskeletnih bolesti, 2006- 2011.
Rana dijagnostika cerebralne paralize, faktori rizika, 1997-1999

Predavanje – Kontinuirana edukacija za pacijente sa DM tip 2,  2008-2011
Predavanje – Kontinuirana edukacija za pacijente sa hroničnim lumbalnim bolom,  2006

Predavanje – Kontinuirana edukacija za pacijente sa fibromialgijom
Program za pacijente sa udruženim bolestima i specijalna rehabilitacija za starije pacijente- gerijatrija.

Članstvo:
The Norwegian Medical association since 2010
The Serbian Medical association , since 2005

Poznavanje jezika: engleski, norveški