Kontinuirano praćenje glukoze

glukoza-01

Medtronic iPro2 je aparat za profesionalno kontinuirano praćenje glukoze koji medicinskim stručnjacima omogućava bolji uvid u glikemijske profile pacijenata. Podaci snimljeni ovim aparatom dovode do bolje kontrole dijabetesa.

Sistem za merenje se sastoji od glukoznog Enlite senzora, koji je injektovan u potkožno tkivo i očitava vrednost glukoze u međućelijskoj tečnosti. Senzor očitava vrednost na svakih 10 sekundi i beleži aritmetičku sredinu na svakih 5 minuta. Na senzor je priključen Medtronic iPro2 aparat, koji te podatke sakuplja i čuva. Kada se završi studija, 3-6 dana, podaci se učitavaju u CareLink Ipro softer za generisanje izveštaja.

Tretman je sledeći:

• Prilikom prve posete pacijentu se postavlja senzor i vrši kratka edukacija – 15 min

• Prilikom druge posete se skida iPro2, očitavaju podaci i generišu izveštaji – 15 min

  1. Sistem je udoban, komforan i vodootporan. Omogućava pacijentu da stekne uvid i osećaj na koji način njegove svakodnevne aktivnosti i odluke utiču na nivo glukoze. Tokom nošenja pacijent je u obavezi da zapisuje vreme obroka, fizičku aktivnost i uzimanje terapije.