Jovana Jovanović

Dr med. Jovana Jovanović

Lekar opšte prakse

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – diplomirala 2013.

Stručni ispit položila-  2014.

Radno iskustvo:

Klinički staž- Klinika za nefrologiju KCS, Klinika za Neurohirurgiju KCS,  Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć -2013.

Pripravnički staž – Dom zdravlja Stari grad, Koronarna B jedinica UC KC Srbije.

Volonterski staž – Bolnica za neurologiju, KBC “Dr  Dragiša Mišović”.

Dom zdravlja West Medic – 2015.

Poznavanje jezika: engleski, francuski