Diskus hernija – vežbe

Vežbe kod diskus hernije

U narodu poznatija kao „vežbe“, kineziterapija koristi pokret kao osnovno sredstvo lečenja. Vežbe su posebno bitne kod stanja kao što su diskus hernija i bolovi u leđima.

Pod vežbama se podrazumevaju lagana istezanja napete muskulature, koje mogu da posluže i kao idealna priprema pred tretman kiropraktike, jer dovode do prokrvljenosti bolne regije, opuštenosti i elastičnosti mišića.

U inicijalnoj fazi oporavka, neophodno je da pacijentu objasnimo značaj laganih pokreta, tzv. gibanja trupa, koji će pomoći u opuštanju muskulature. Bitno je naglasiti da pacijent nakon tretmana ne bude strogo pasivan, već da već pomenutim gibanjima, doda i lagane šetnje koje treba da budu kratke, a češćih intervala.

U početnoj fazi, kombinacija ova dva elementa je izuzetno bitna jer omogućava pacijentu da se navikava na lagane pokrete, da koriguje držanje tela i menja šemu hoda.
Naredna faza oporavka podrazumeva individualne vežbe koje se rade kada prođe bolna faza i služe za istezanje kičmenih, tj. leđnih mišića.

Vežbe se rade u laganom ritmu sa pažnjom na korektan početni položaj i pravilno izvođenje pokreta. Pri izvođenju vežbi udah je u relaksirajućem položaju, a izdah pri kraju napora. Vežbe se rade u serijama sa određenim brojem ponavljanja. U zavisnosti od godina i konstitucije, treba prilagoditi napor tako da vežbanje pričinjava zadovoljstvo.

diskus hernija vežbe
Primeri vežbi kod bolova u leđima i diskus hernije

Većina diskus hernija je praćena ograničenom pokretljivošću zglobova, a važnu ulogu u povećanju pokretljivosti imaju upravo vežbe gde se laganim pokretima u samom zglobu omogućava pacijentu povećanje obima pokreta, što kasnije dovodi do lakšeg kretanja, vraćanja izgubljene funkcije i najvažnije, eliminacije bola.

Terapijske vežbe veoma značajno utiču i na povećanje mišićne snage. To je i poslednji stadijum u lečenju diskus hernija, koji svedoči da je pacijent osposobljen i obezboljen, jer su ove vežbe bitne kako zbog održanja postojećeg stanja, tako i zbog prevencije nastanka ponovnog iskliznuća diska.

Ono što se posebno savetuje osobama koje imaju simptome bolne ukočenosti i ograničene pokretljivosti jeste da vežbe izvode samo pod nadzorom fizioterapeuta i da je ovaj način vežbanja strogo prilagođen stanju pacijenta. Prema tome, ove vežbe ne mogu zameniti vežbe u teretani ili neke druge jačeg intenziteta.

Zato na kraju svakog procesa lečenja, fizioterapeut detaljno obučava pacijenta o pravilnom načinu sprovođenja vežbi, njihovom doziranju i intenzitetu.

Ostavite odgovor