Tema: Neoperativno lečenje diskus hernije

Diskus hernija jeste promenjeno stanje međupršljenskih diskusa nastalo usled degenerativnih promena ili trauma.

WEST MEDIC je pripremio fantastičnu akciju u novembru – besplatni pregled diskus hernije!

Sve o neoperativnom lečenju diskus hernije saznajte od  specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, dr Ružica Gašović.

Međupršljenski diskus izmešten iz svog ležišta pritiska nervne korene ili kičmenu moždinu i zavisno od lokalizacije daje različitu simptomatologiju.

Diskus hernija se najčešće javlja u lumbalnom delu kičme  i to segmenata L4-L5 L5-S1 jer ova dva poslednja segmenta trpe najveći statički i dinamički pritisak i  u vratnom delu u predelu C5-C6,C6-C7 na delu gde vratna kičma prelazi u grudnu i tu je dinamički najopterećenija.

Osnovni simptomi lumbalne diskus hernije su  bol u donjem delu leđa i nozi, sniženje senzibiliteta /utrnulost/ u području zahvaćenog nervnog korena, širenje duž zadnje strane noge do stopala, kao i sfinkterijalne smetnje kao najteži i najređi simptomi diskus hernije. Uzroci diskus hernije  mogu biti  preterano opterećenje kičme, nepravilno podizanje tereta u položaju fleksije ili rotacije, slaba muskulatura trbušnog midera trupa, loše držanje tela, starosno doba jer starenjem disk gubi fleksibilnost i elastičnost.

Za početak mora se postaviti sigurna dijagnoza diskus hernije, kliničkim pregledom, CT, NMR-om.

Najpogodniji je nalaz NMR gde dobijamo uvid o stanju diskusa i mekih tkiva, orijentaciji diskus hernije, da li je i koliko disk morfološki izmenjen (koliko je očuvana struktura diska, da li je došlo do pucanja anulusa fibrozusa, da li je došlo do isušenja i dr.) i da li postoje dodatna propratna stanja kao degenerativne promene, spondiloza, da li postoji više  diskus hernija. Tu su i neurofiziološka ispitivanja za proveru funkcije nerava.

U lečenju diskus hernije kao prvo treba otkloniti bol i ograničenu pokretljivost. U tome nam pomaže fizikalna terapija koja ima za cilj da deluje na segment gde je do hernijacije diskusa došlo i ublaži simptome. Zatim da smanji upalu, jer kod diskus hernije dolazi do mehaničke upale; relaksira mišiće, „poboljša“ funkciju kičme i ojača mišićnu snagu.  Da bi se revitalizovalo okolno tkivo koriste se fizikalne procedure kao što su: laser, ultra zvuk, magneto terapija, elektro terapija, T -care terapija, krio terapija i pri kraju kineziterapija (terapijsko vežbanje).

Pored klasične fizikalne terapije koristi  se trakcija, kao i kiropraktika i akupunktura, metode koje datiraju od davnina.

1. Zašto i kada izbor kiropraktike i akupunkture kao kombinacija metoda u lečenju diskus hernije?

Kiropraktika   je  mehanoprocedura, tj. ručno korigovanje položaja zglobova. Prihvaćena je od strane Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i većine najrazvijenijih zemalja. Takođe akupunktura   je od 1979. godine priznata od SZO i postala ravnopravna grana moderne medicine.

Kiropraktika i akupunktura su prirodne metode, stare više hiljada godina, koje se odlično dopunjuju. U odnosu na modernu medicinu ove metode imaju ogromno iskustvo. Kiropraktor svojim mehaničkim dejstvom vrši spinalnu dekompresiju. Akupunkturom se postiže balans u meridijanima celog tela, popušta spazam i bol, pacijentu koji je umoran od bola, dugotrajnih tegoba i vraća volju, snagu i samopouzdanje. Potpuno prirodnim putem organizam dovodi do samoizlečenja.

Kod pacijenata koji imaju određena ograničenja u smislu primene fizikalne terapije, kao kod pacijenata sa pejs mejkerom ili sa srčanim tegobama, akupunktura uz kiropraktiku je metoda izbora.

2. Kod kojih oboljenja se kiropraktika pokazala kao najdelotvornija metoda u lečenju?

Najefikasnija je u tretmanu lumbalnog sindroma, takođe u tretmanu bola u vratu, zatim i kod muskuloskeletnih poremećaja.

Kiropraktor manuelno vrši i milimetarsko izmeštanje prvog vratnog pršljena – atlasa, koji usled mikrotrauma i trauma može biti izmešten usled lošeg držanja, spazma okolnih mišića ili stresa
Pored diskus hernie, subluksacija intervertebralnih zglobova može biti uzrok akutnog bola u leđima i to mnogo češće nego diskus hernija . U tom slučaju kiropraktika se pokazala kao veoma delotvorna metoda u lečenju. Stručnost i veština kiropraktora ovde može biti efikasnija od upotrebe lekova.

3. Kakva je uloga akupunkture i kiropraktike  kod pacijenata sa bolom u leđima i nozi?

Ako postoji diskus hernija, protruzija ili prolaps, ove promene dovode do pritiska na koren nerva što stvara osećaj bola koji je veoma jakog intenziteta. Svaka herniacija dovodi do mikrosubluksacije apofiznih zglobova odgovarajućeg segmenta. Bliski kontakt apofiznih zglobova sa nervnim korenom u predelu intervertebralnog otvora, takođe objašnjava nastanak iritacije ili kompresije (pritiska) na koren. Kiropraktor ovde primenjuje manuelnu mobilizaciju kičmenog stuba kao primarnu metodu. Pored manuelne mobilizacije mekog tkiva lumbalne regije, vrši deblokadu apofizarnih zglobova, deblokadu sakroiljiačnih zglobova, repoziciju pomerenog pršljena. Nakon što kiropraktor uoči i otkloni energetski blok na određenom nivou, zadatak akupunkture je da svojim dejstvom uspostavi i održi normalan protok energije u meridijanima, da deluje antizapaljenski, tj. da smiruje upalu ,da smanji spazam okolnih mišića, ublaži i otkloni bol i sve to u prijatnom opuštenom stanju.

4. Kako aktivirati prirodne snage organizma i smanjiti tegobe bez unošenja lekova?

Simulacijom akupunkturnih tačaka telo samo stvara supstance protiv bola, spazma, upale i postiže izlečenje, bez unošenja lekova.

Akupunktura menja signale između nervnih ćelija i utiče na lučenje raznovrsnih jedinjenja u CNS-u postiže se izlučivanje opijata (endorfina,ektofina- oksitocina) koji ublažuju bol. Aktivira se deo mozga pod nazivom limbus (cingulat cortex). Endorfin je prirodno delujući neuropeptid koji se veže za receptore mozga, te ima izrazito analgetsko delovanje. Stimulacija akupunkturnih tačaka izaziva oslobađanje tog hormona i zato se akupunkturom vrlo uspešno tretiraju razni bolni sindromi. Kod nekih pacijenata poboljšanje nastupa već nakon prvog tretmana, kod nekih je potrebno izvesno vreme. To zavisi od individualnih karakteristika pacijenta i prirode poremećaja. U proseku lečenje obuhvata 5-10 tretmana, kod nekih i duže. Sama metoda je komforna, bez rizika i neželjenog dejstva.

Subjektivno se postiže dubinski osecaj punoće, trnjenja ili peckanja. Objektivno: analgezija, sedacija, psihološki efekat, homeostaza, jačanje imuniteta.

Akupunktura stimuliše organizam da sam stvara endorfine, enkefaline, potpuno prirodno, bezbedno, bez ikakvih štetnih efekata. Na taj način primenom akupunkture, jačanjem sopstvenih snaga ogranizma, možemo izbeći prekomernu primenu analgetika, kortikosteroida koji pomažu, povremeno su potrebni,ali nakon prekomerne upotrebe imaju i svoja štetna dejstva.

5. U kojim sve bolnim stanjima  primena akupunkture i kiropraktike daje dobre rezultate?

Akupunktura  je prirodan način lečenja kojim se organizam dovodi u ravnotežu sopstvenim snagama. Može se slobodno reći da nema te bolesti kod koje akupunktura ne bi mogla bar da smanji tegobe ili da dovede do potpunog izlečenja. Pomaže kod mnogih bolnih sindroma, lumbaga, lumboishialgije, bolnog ramena, bolnog lakta, bola u kolenu, povreda skočnog zgloba, kod glavobolja, sportskih i drugih povreda i mnogih drugih bolnih stanja.

Pored velikog broja indikacija, akupunkturom možemo da jačamo i zdrav organizam, da povećamo njegove fizičke i intelekutualne sposobnosti, a prevencija je najbolji, najkvalitetniji, najjeftiniji način lečenja. Kiropratkika takodje je metoda izbora kod mnogih bolnih stanja, a ima i svoju preventivnu ulogu.

Kod hroničnih bolesti koštano-mišićnog sistema, akupunktura se primjenjuje uz ostale terapije, kao što je fizikalna terapija. Kod nekih stanja, npr. kod lateralne protruzije diska su rezultati akupunkturom puno bolji nego u slučaju dorzomedijalne protruzije.

Efekti lečenja bolnih sindroma  akupunkturom kao i kiropraktikom imaju znatno bolju prognozu i skraćen, ubrzan vremenski period lečenja, a organizam se potpuno prirodno, sopstvenim snagama dovede u stanje balansa.

 

Ostavite odgovor