Danas je Svetski dan dijabetesa

Diabetes mellitus, poznatiji kao šećerna bolest, je stanje hronične hiperglikemije (povišene vrednosti šećera u krvi) uzrokovano genetskim i brojnim drugim činiocima. Ovo endokrinološko oboljenje predstavlja sistemski poremećaj metabolizma usled smanjene sekrecije ili smanjenog biološkog dejstva insulina. Kako je ovaj značajan hormon odgovoran za normalnu razmenu ugljenih hidrata, masti i belančevina u organizmu, njegov apsolutni ili relativni nedostatak dovodi do razvoja bolesti sa karakterističnim simptomima (pojačana žeđ, sušenje usta, učestalo mokrenje, pojačan apetit uz gubitak težine, umor…).

Određivanje glikemije je parametar za postavljanje dijagnoze, ali i za procenu kontrole dijabetesa. Pored klasičnog merenja glikemije, ujutru našte, i glikoziliranog hemoglobina A1C (pokazuje prosečnu vrednost šećera u krvi tokom poslednja tri meseca) sada postoji mogućnost kontinuiranog praćenja glikemije za napredniju kontrolu.

Moderan i komforan sistem, koji pruža kompletan uvid u promene glikemije kod pacijenata, tokom više dana, obezbeđuje dodatnu sigurnost i svakako bolju kontrolu bolesti.

  • 14. novembra 2015.
  • | Categories: Aktuelno