Seminar Ackermann Instituta

U Beogradu je od 1.6. do 6.6. održan prvi deo  edukacija od strane Ackermann-ovog tima u sklopu postdiplomske kontinuirane edukacije iz moderne kiropraktike u formi dvodelnog seminara i prakse.

Intenzivna edukacija za strukovne fizioterapeute i lekare podrazumeva koncept dijagnostike i tretmana biomehaničkih poremećaja kičmenog stuba i ekstremiteta

Tim za edukaciju činili su:

Nakon završene edukacije 12 učesnika čeka diploma/ Sertifikat NCQ Master kiropraktor / Ackermann Master Chiropractor. Posebno treba istaći da je po završetku programa obezbeđen posao.

U video prilogu možete se detaljnije upoznati sa Ackermann Institutom, njihovim radom  i mišljenju o seminaru u Beogradu i našim studentima: